ADSL

Står för ” Asymmetrisk Digital Subscriber Line.”ADSL är en typ av DSL, som är en metod för att överföra data över koppar telefonlinjer. Medan symmetrisk DSL (SDSL) laddar upp och hämtar data med samma hastighet har ADSL olika maximala dataöverföringshastigheter för uppladdning och nedladdning av data.

Till exempel kan en ADSL-anslutning tillåta nedladdningshastigheter på 1,5 Mbps, medan uppladdningshastigheter endast kan nå 256Kbps. Eftersom de flesta användare laddar ner mycket mer data än de laddar upp, gör denna skillnad vanligtvis inte en märkbar inverkan på internetanslutningshastigheterna. Men för webbservrar eller andra datorer som skickar en hel del data uppströms, ADSL skulle vara ett ineffektivt val.